Τι σημαίνει όταν κάποιος διαθέσει ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης;

Θέλουμε να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι στο Babysits είναι αυτοί που λένε ότι είναι.

Ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι να ζητάμε από τον κάθε χρήστη να παρέχει ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Αυτό μπορεί να είναι διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.

Εάν στο προφίλ ενός γονέα ή μιας babysitter λέει "Επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης διατέθηκε", σημαίνει ότι αυτό το άτομο έχει διαθέσει με επιτυχία ένα έγγραφο ταυτοποίησης. Αυτό μας βοηθά να διατηρήσουμε τo Babysits ασφαλή, να καταπολεμήσουμε την απάτη και ακόμα περισσότερα.

Είναι ασφαλής η προσθήκη ενός επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης;

Η επεξεργασία της επαλήθευσης μιας ταυτότητας γίνεται με απόλυτη ασφάλεια και προστασία από τον συνεργάτη μας, Stripe. Ανεξάρτητα τον λόγο, η ταυτότητά σας δεν θα κοινοποιηθεί ποτέ σε τρίτους ή σε κανέναν άλλον χρήστη του Babysits.

Πώς ελέγχεται ένα επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης;

Οι χρήστες τραβούν με την κάμερα του Η/Υ ή του κινητού τους φωτογραφίες των φυσικών εγγράφων ταυτοποίησης και τις στέλνουν στο Babysits. Η Μηχανική Εκμάθηση προσπαθεί να προσδιορίσει εάν το έγγραφο που προστέθηκε είναι αυθεντικό.

Στη συνέχεια, οι χρήστες πρέπει να βγάλουν μια selfie. Χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το πρόσωπο στο έγγραφο ταυτοποίησης και η selfie ταιριάζουν.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δεν αποτελεί επιδοκιμασία κανενός γονέα ή babysitter, δεν εγγυάται την ταυτότητα κάποιου και δεν αποτελεί διαβεβαίωση ότι η αλληλεπίδραση μαζί του θα είναι ασφαλής. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη δική σας καλύτερη κρίση και να ακολουθείτε τις συμβουλές μας για την ασφάλειά σας.