Βοήθεια - Επαλήθευση Ταυτότητας

Επαλήθευση Ταυτότητας

Γιατί ζητείται από τα μέλη να πραγματοποιήσουν εξακρίβωση ταυτότητας;

Θέλουμε να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι στο Babysits είναι αυτοί που λένε ότι είναι. Με την εξακρίβωση της ταυτότητας των μελών μας, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, να αποτρέψουμε δόλιες δραστηριότητες και να προστατευτούμε από κλοπή ταυτότητας.

Για λόγους εμπιστοσύνης και ασφάλειας, ενδέχεται να ζητηθεί από τα μέλη η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους προτού μπορέσουν να επικοινωνήσουν με άλλα μέλη.

Για την εξακρίβωση ταυτότητας απαιτείται ένα κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, όπως διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης.

Εάν δεν διαθέτετε ένα κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε την εξακρίβωση ταυτότητας. Θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά αφού λάβετε μια επίσημη φόρμα ταυτότητας με φωτογραφία.

Τι σημαίνει όταν κάποιος έχει επαληθεύσει την ταυτότητά του;

Τα μέλη καταγράφουν εικόνες φυσικών εγγράφων ταυτοποίησης με τον υπολογιστή ή την κάμερα του κινητού τους και τις στέλνουν στο Babysits. Η Μηχανική Εκμάθηση προσπαθεί να προσδιορίσει εάν το έγγραφο που παρουσιάζεται είναι αυθεντικό.

Στη συνέχεια, τα μέλη πρέπει να βγάλουν μια selfie. Αυτή χρησιμοποιείται για να επαληθευτεί ότι το πρόσωπο στο έγγραφο ταυτοποίησης και η selfie ταιριάζουν.
Τέλος, ελέγχουμε αν η selfie ταιριάζει με τη φωτογραφία προφίλ του μέλους.

Αυτό μας βοηθά να διατηρήσουμε το Babysits ασφαλές, να καταπολεμήσουμε την απάτη και πολλά άλλα. Ενδέχεται να αποθηκεύσουμε δεδομένα σχετικά με το έγγραφο ταυτοποίησης και τις εικόνες προσώπου. Δεν αποθηκεύουμε μόνιμα τις φωτογραφίες του ίδιου του εγγράφου ταυτοποίησης.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας δεν αποτελεί έγκριση κανενός γονέα ή babysitter, δεν εγγυάται την ταυτότητα κάποιου και δεν αποτελεί διαβεβαίωση ότι η αλληλεπίδραση μαζί του θα είναι ασφαλής. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη δική σας καλύτερη κρίση και να ακολουθείτε τις συμβουλές μας για την ασφάλεια.

Είναι ασφαλής η προσθήκη ένος κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης;

Οι φωτογραφίες του εγγράφου ταυτοποίησής σας δεν θα αποθηκευτούν από το Babysits μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης και αυτή η διαδικασία επαλήθευσης ενδέχεται να διαρκέσει έως και 1 εβδομάδα.

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις εικόνες του προσώπου σας, τον αριθμό ταυτότητας, την ημερομηνία γέννησης, το όνομα, το επώνυμο, το μεσαίο όνομα, τον τύπο εγγράφου, τη χώρα έκδοσης του εγγράφου, την εθνικότητα και τη διεύθυνσή σας, καθώς και εξελιγμένα σήματα απάτης και πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που συνδέονται με τις υπηρεσίες μας. Για να πληρώσουμε τις babysitters ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ταυτότητες babysitter με τον πάροχο πληρωμών Stripe λόγω κανονιστικών και οικονομικών απαιτήσεων συνεργατών. Όποιος κι αν είναι ο λόγος, η ταυτότητά σας δεν θα κοινοποιηθεί ποτέ σε κανέναν άλλον που χρησιμοποιεί το Babysits ή άλλα τρίτα μέρη.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς επαλήθευσης ταυτότητας και πληρωμών. Έχουμε εφαρμόσει αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων κρυπτογράφησης και πρόσβασης. Δεν μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο.